Maturita

Moje maturita 2017

8. července 2017 v 11:17 | Anchor
Áno, už tomu tak bylo, v roce 2017 jsem maturovala. A naštěstí úspěšně! :D Získala jsem díky tomu spoustu zkušeností a zážitků. Tolik, že mohla vzniknout tato dlouhá série. Račte se začíst a pobavit se! :DMoje maturita 2017 - část 1.: Základní informace o maturitách

9. června 2017 v 5:40 | Anchor
Ahoj, drazí čtenáři! Tak jsem se konečně přiměla k tomu, na co už jsem myslela hodně dlouho, a to sice k tomu, abych vám popsala vše ohledně maturit. Tedy hlavně ohledně těch svých. Jo, letos jsem maturovala, konkrétně 11. 4., 2. a 3. 5., 17., 18. a 19. 5. Od té doby si už jen flákám doma šunky. Začalo mi totiž čtyřměsíční volno! :D

Teda kecám, první čtyři dny volna jsem byla aktivní - socializovala jsem se prostřednictvím postupného setkávání s kámoškami a obědem se třídou v den slavnostního ukončení maturit naší třídy, pak jsem ještě strávila víkend u kámošky Lenky, v den slavnostního předávání maturitních vysvědčení jsem kromě shrábnutí vlastního ještě zazpívala ostatním třídám, do 11 jsem oxidovala na pomaturiťáku a dnes jsem si milostivě vyřídila úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, co jsem ji musela poslat na vejšku. Ale jinak jsem se věnovala relaxaci. Každopádně teď konečně zpátky k tématu článku.

Jo, až odmaturujete, budete mít čtyři měsíce volna. Na vejškách (nebo aspoň co já vím) se totiž začíná v říjnu a maturitní vysvědčení u nás dostáváme koncem května, tedy červen, červenec, srpen a září, toť čtyři měsíce. Aha, si něco pamatuju z tý matiky, umím počítat. :D

Maturita

2. ledna 2014 v 17:40 | Anchor
Nejdřív jsem netušila, jaká témata budu mít k maturitě, a tak jsem je sem připisovala tak, jak jsme je probírali. Jenže pak před maturitou mě inteligentně napadlo si otevřít na školních stránkách odkaz "Maturita"... A bylo to! :D A po maturitě jsem sem témata konečně přepsala, přičemž to, z čehož jsem maturovala, je tučně. :) Vypadá to děsivě? Nebojte, dá se to! :D


Čeština

Světová a česká lit. do konce 18. století (1. okruh)
1) Romeo a Julie (William Shakespeare, 1983)
2) Lakomec (Jean-Baptiste Poquelin Moliere, 1966)

Světová a česká lit. 19. století (2. okruh)
3) Evžen Oněgin (Alexandr Sergejevič Puškin, 1975)
4) Povídky (Jáma a kyvadlo, Vraždy v ulici Morgue) (Edgar Allan Poe, 1988)
5) Kulička (Guy de Maupassant, 1953)
6) Máj (Karel Hynek Mácha)
7) Kytice (Karel Jaromír Erben)
8) Jak je důležité míti Filipa (Oscar Wilde, 1959)
9) Strakonický dudák (Josef Kajetán Tyl)
10) Maryša (Alois a Vilém Mrštíkové)

Světová lit. 20. a 21. stol. (3. okruh)
11) Pygmalion (George Bernard Shaw, 2007)
12) Proměna (Franz Kafka, 1992)
13) Velký Gatsby (Francis Scott Fitzgerald, 1979)
14) Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry, 1977)
15) Farma zvířat (George Orwell, 1991)

Česká lit. 20. a 21. stol. (4. okruh)
16) RUR (Karel Čapek)
17) Krysař (Viktor Dyk)
18) Ostře sledované vlaky (Bohumil Hrabal)
19) K.O. krásných srnců (Ota Pavel)
20) Báječná léta pod psa (Michal Viewegh)


Angličtina

1) Česká republika jako člen EU
2) Nějaké základní fakty o Spojeném království (UK)
3) Země Spojeného království (UK)
4) Sever USA
5) Jih USA
6) Austrálie a Nový Zéland
7) Kanada (o tom jsem měla mluvit o státní maturitě)
8) Londýn
9) Washington D.C., New York
10) Jídla

11) Cestování
12) Globální a sociální problémy (na tohle jsem měla pár otázek u státní maturity)
13) Od kolébky do hrobu (bydlení)
14) Zdraví a nemoci
15) Počasí a čas (sporty a hry, móda)
16) Vzdělávání
17) Kultura a média (Prázdniny a tradice)
18) Angličtina jako světový jazyk (z toho jsem maturovala profilově)
19) Nakupování a peněžní záležitosti (:D) (práce)
20) Úvod do některých prací anglické a americké literatury (můj oblíbený anglický nebo americký spisovatel)


Základy společenských věd

1) Psychologie. Psychologické vědy a jejich třídění. Psychika, vědomí, nevědomí. Spánek a sny.
2) Psychické procesy a stavy (poznávací procesy, pozornost, city. …). Učení jako druh lidské činnosti (fáze a druhy učení, faktory ovlivňující průběh učení).
3) Osobnost člověka a její utváření (dědičnost, prostředí. …). Struktura osobnosti (schopnosti, temperament, charakter. …). Základy psychohygieny - neurózy.

4) Sociologie - její vznik a vývoj. Metody sociologického výzkumu. Socializace.
5) Sociální skupiny. Komunikace, její druhy a typy. Sociální role.
6) Sociální procesy. Konflikt. Sociální struktura. Společenský pohyb.

7) Kultura, náboženství, základní principy světových náboženství - křesťanství, judaismus, islám, hinduismus, buddhismus.

8) Právo a jeho funkce ve společnosti. Základní právní pojmy (právní norma, právní vztah, fyzická a právnická osoba, …). Systém práva - právní odvětví.
9) Základní právní předpisy občanského práva (vlastnictví, dědictví) a rodinného práva (sňatek, manželství).
10) Základní právní předpisy pracovního práva (pracovní poměr a pracovní smlouva) a trestního práva (trestné činy, tresty a ochranná opatření).

11) Stát, typy a formy státu, volby, volební systém, politické strany a jejich dělení.

12) Ústavní právo. Ústava ČR. Listina základních práv a svobod.

13) Proces integrace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní organizace - EU, RE, OSN, NATO

14) Ekonomie, její předmět a dělení. Základní ekonomická otázka a její řešení. Výroba, výrobní faktory, ekonomické subjekty. Trh, konkurence, monopol.
15) Zboží, vývoj hodnotových forem. Peníze a jejich funkce. Měna. Bankovnictví. Cenné papíry.
16) Makroekonomické ukazatele - inflace, nezaměstnanost, HDP. Hospodářský cyklus.
17) Státní rozpočet, daně, mzda. Česká ekonomika 90. let 20. století - přechod na tržní systém.

18) Místo filozofie v systému vědeckého poznání světa. Okruhy zájmu filozofického myšlení. Vývoj českého filozofického myšlení - hlavní představitelé.
19) Antická filozofie. Milétská škola. Pythagoras. Elejská škola. Herakleitos z Efesu. Empedokles. Anaxagoras. Atomisté.
20) Vrcholné období řecké filozofie (sofisté, Sókratés, Platón, Aristotelés). Řecká a římská filozofie po Aristotelovi (stoikové, epikurejci, skeptici, novoplatonici).
21) Patristika, scholastika. Nominalismus, realismus.
22) Renesanční filozofie (Kusánský, Bruno, Machiavelli, Morus …).
23) Filozofie 16. a 17. století. Racionalismus a empirismus.
24) Filozofie v období osvícenství. Encyklopedisté. Mechanický materialismus. Immanuel Kant.
25) Německá klasická filozofie ( J. G. Fichte, F. W. J. Schelling, G. W. F. Hegel) a L. Feuerbach.
26) Filozofické systémy druhé poloviny 19. století (pozitivismus, marxismus). Iracionalismus a voluntarismus ve filozofii A. Schopenhauera, F. Nietzsche a S. Kierkegaarda.
27) Filozofické systémy druhé poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století (filozofie života, pragmatismus, fenomenologie, existencionalismus, neopozitivismus, neotomismus).
 
 

Reklama